Kerncijfers


 

Geconsolideerde cijfers Alides REIM (*)

(in 000 EUR)

2016 2015 2014

2013

Vaste activa

284.986

279.666 230.026 217.362
Vlottende activa 75.179 59.903 57.401 69.391
Eigen vermogen 194.782 182.046 183.969 183.154
Balanstotaal 360.166 339.569 287.426 286.753
Netto financiële schuld/ Eigen vermogen 43.67% 41.50% 17.3% 17,8%
Omzet 35.383 30.299 31.038 30.891
EBITDA 20.828 7.813 7.490 10.828
Netto resultaat 14.514 3.659 3.167 6.616

(*) cijfers Algemene Bouw Maes zijn niet mee opgenomen.